मंगळवार, १७ मे २०२२
17 May 2022

टोलच्या बदल्यात एफएसआय? रींगरोडच्या नावाखाली पुण्याला आणखी एका लवासाचा वेढा!

मुंबई दि. १० – कोणत्याही शहरातील वाहतुकीची कोंडी मिटविण्यासाठी रिंगरोड तयार केले जातात. त्या रोडच्या भोवती वस्ती नसावी असे अपेक्षीतही असते. पुण्याला रिंगरोडचा विळखा घालत असताना ते काम करणाऱ्यांना जादा एफएसआय द्यायचा व तो त्या रिंगरोडच्या भोवतीच उभ्या राहणाऱ्या सॅटेलाईट टाऊनशिपसाठी वापरायचा असा एक मोा प्रस्ताव सध्या मंत्रालयातील विविध विभागातून फिरत आहे. रस्त्याची कामे करताना टोल लावण्याची पारंपारिक पध्दती आता यातून मागे पडली असून जो कोणी या रिंगरोडचे काम करेल त्याला प्रती ५०० रुपये दराने जादा एक एफएसआय देण्याचेही या प्रस्तावात आहे. आजमितीलाच या भागात एफएसआयचा दर ७०० ते १२०० रुपये चालू आहे हे विशेष!

या सर्व प्रकारावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी संपर्क साधण्याचा अनेकदा प्रयत्न केला पण त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. पुण्याची वाहतुकीची कोंडी दूर करण्यासाठी हे केले जात आहे असे भासवले जात असले तरी प्रत्यक्षात या रिंगरोडच्या भोवती २०० मिटर मध्ये सॅटेलाईट टाऊनशिप उभी करण्याचे प्रस्तावित आहे. याचा अर्थ आणखी एक लवासा पुण्याच्या भोवती निर्माण होऊ शकतो. या सगळ्या कामासाठी २३९२ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादनही प्रस्तावित आहे.
एकूण प्रकल्पासाठी ११ हजार कोटीचा खर्च येणार आहे. हा खर्च ८,२५,९३,७६० चौरस फूट एवढी जागा सॅटेलाईट टाऊनशिपसाठी उपलब्ध करुन देऊन भागवला जाणार आहे. यासाठी एक जादा एफएसआय दिला जाणार असून त्यासाठीचा दर अंदाजे ५०० रुपये काढला गेला आहे. त्यातून ८२६० कोटी रुपये उभे राहतील असे प्रस्तावात म्हटले आहे.

प्रस्तावित केलेली रिंगरोडची आखणी ही विकास आराखड्यामध्ये समाविष्ट करण्याचीही कार्यवाही प्रगतीत असून ते झाले की भूसंपादन विषयी कार्यवाही सुरु होणार आहे. रिंगरोडच्या कामासाठी चार भाग केले आहेत. त्यातील पहिल्या तीन भागांचे सविस्तर सर्व्हेक्षणही पूर्ण झाले असून चौथ्या भागाचे सर्व्हेक्षण प्रगतीपथावर आहे. ११८.७६ कि.मी. नवीन ६ पदरी रस्त्याचे बांधकाम प्रस्तावित असून १२ उड्डाणपूल, ७ मोठ्या पुलांची बांधकामे, ७ दरी पुलाची बांधकामे, १४ मार्ग, १७.२० कि.मी. लांबीचे १३ बोगदे, ७.५ कि.मी. उंचावरुन जाणाऱ्या रस्त्यांच्या कामाचा यात समावेश आहे. चारही भाग मिळून एकूण १६९.९४ कि.मी. लांबीसाठी २३९२ हेक्टर (५९८० एकर) जागेचे भूसंपादन करावे लागणार आहे. भूसंपादनसाठी १३१.५६ कि.मी. लांबीमध्ये १०० मीटरसाठी व ३८.३८ कि.मी. लांबीमध्ये ३०० मी.साठी संपादन प्रस्तावित केलेले आहे. ३८.३८ कि.मी. लांबीमध्ये प्रस्तावित भूसंपादनापैकी १०० मीटर इतक्या रस्त्यासाठी आवश्यक क्षेत्र राखीव ठेवून उर्वरित २०० मीटर क्षेत्राचा सॅटेलाईट टाऊनशिपच्या माध्यमातून जादा १ एफएसआय देऊन विकास करण्याचा व त्याच्या मदतीतून प्राप्त निधीमधून प्रकल्पाचा खर्च भागविण्याचे नियोजन आहे.

  • भाग एक राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ९ ते ५०, केसनंद, थेऊर फाटा, वाघोली, भावडी, तुळापूर, आळंदी, केळगाव, चिंबळी फाटा (३९.८९ कि.मी.)
  • भाग दोनचिंबळी फाटा ते निघोजे, सांगूर्डे, शेलारवाडी, मुंबई पुणे रस्ता क्र. ४, शिरगाव, चांदखेड, रिहे, घोटावडे, पिरंगुट (४६.४० कि.मी.)
  • भाग तीन पिरंगुट, उरवणे, मुठा, बहुली, सांगरुण, निगडे, खामगाव, घेरा, सिंहगड, कल्याण, कोंढापूर, श्रीरामनगर (५१.२० कि.मी.)
  • भाग चारश्रीरामनगर, वेळू, गोगलवाडी, पठारवाडी, भिवरी, कानिफनाथ, वडकीनाला, नवीन मुळा मुठा कॅनॉल, थेऊर फाटा (३१.२४ कि.मी.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *